Installationsprodukter
< Fasskenor
E-nrBeskrivning
2102713 10 mm2, 6 mod., L1-L2-L3-L1-L2…
2102714 10 mm2, 9 mod., L1-L2-L3-L1-L2…
2102715 10 mm2, 12 mod., L1-L2-L3-L1-L2…
2102712 10 mm2, 60 mod., L1-L2-L3-L1-L2…
2102707 Ändskydd för 2 och 3-fasskena
2102706 Beröringsskydd SZ-BSK för PS-fasskenor

ABBs fasskensystem möjliggör säker och snabb sammankoppling av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och personskyddsbrytare. Finns i fasta såväl som kapbara längder med många tillbehör såsom beröringsskydd, ändskydd och matande terminaler.