Installationsprodukter
< Huvudbrytare
E-nrBeskrivning
2102720 Huvudbrytare AC22 400V / 40A, 3-polig
2102722 Huvudbrytare AC22 400V / 40A, 4-polig
3170941 Huvudbrytare AC22 400V / 80A, 3-polig för bottenmontage
3171071 Huvudbrytare AC22 400V / 80A, 4-polig, för bottenmontage

Lastbrytare finns i 3- och 4-poligt utförande. Lämplig för montering i normcentral med 45 mm DIN-hål.