Installationsprodukter
< ABB Väggbox EVLunic Pro S
E-nrBeskrivning
2445531 AC Väggbox Pro-S, Typ 2, uttag 22kW
2445532 AC Väggbox Pro-S, Typ 2, uttag 22kW, RFID
2445533 AC Väggbox Pro-S, Typ 2, kabel (4m) 22kW
2445534 AC Väggbox Pro-S, Typ 2, kabel (4m) 22kW, RFID

ABB Väggbox EVLunic PRO-S för säker laddning av elbilar är en robust väggbox med ställbar laddeffekt från 3,7 kW till 22 kW med uttag eller kabel (Typ1/Typ2)inkl. DC-läckströmsövervakning (<6mA), USB-interface, Ethernet (för konfig. och kommunikation),RFID-autensiering Mifare (opt)elmätare, OCCP, Lastdelning (slav) UDP interface (för Smarta hem),